Xu Hướng 2/2023 # Những Bài Thuốc Bổ Thận Tráng Dương # Top 4 View | Sdbd.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Những Bài Thuốc Bổ Thận Tráng Dương # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Những Bài Thuốc Bổ Thận Tráng Dương được cập nhật mới nhất trên website Sdbd.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Những Bài Thuốc Bổ Thận Tráng Dương Mục Lục: Lời nói đầu

Những bệnh chứng Thận hư, Thận suy theo Y học cổ truyền

Bảng liệt kê những vị thuốc thường dùng để bổ thận, tráng dương trong Y học cổ truyền

Những bài thuốc bổ thận tráng dương

An thận hoàn

An thận hoàn 2

An thận hoàn 3

An tức hương hoàn

Ba kích hoàn

Ba kích hoàn 2

Ba phụ hoàn

Bạch hoàn

Bạch long cốt hoàn

Bạch truật tán

Bát thần tán

Bí tinh hoàn

Bí tinh hoàn 2

Bổ chân đơn

Bổ chân hoàn

Bổ cốt chỉ hoàn

Bố cốt chỉ hoàn 2

Bổ dưỡng hoàn

Bổ hạ nguyên cấp phương

Bổ hỏa hoàn

Bổ ích cam thảo hoàn

Bổ ích can tất hoàn

Bổ phao thang

Bổ thận ba kích hoàn

Bổ thận chung nhũ thiên hùng tán

Bổ thận cử dương phương

Bổ thận địa hoàng hoàn

Bổ thận hóa ứ thang

Bổ thận nhục thung dung hoàn

Bổ thận phục linh hoàn

Bổ thận thang

Bổ thận thang 2

Bổ thận thang 3

Bổ thận thang 4

Bổ thận thang 5

Bổ thận thận lịch thang

Bổ thận tráng cân thang

Bổ thận tráng dương hoàn

Bổ thận tráng dương hoàn 2

Bổ thận từ thạch hoàn

Bổ thiên đại tạo hoàn

Can địa hoàng hoàn

Can địa hoàng hoàn 2

Can địa hoàng tán

Chân vũ phòng kỷ phục linh thang gia giảm

Bổ thận cường thận phiến

Chân vũ thang

Chính dương hoàn

Chính khí hoàn

Chính nguyên tán

Chung nhũ hoàn

Chung nhũ hoàn 2

Chung nhũ hoàn 3

Chử thực hoàn

Chương cốt hoàn

Cố chân đơn

Cố chân hoàn

Cố chân hoàn 2

Cố chân hoàn 3

Cố chân tán

Cố nguyên hoàn

Cố phao hoàn

Cố tinh hoàn

Cố tinh hoàn 2

Cố tinh hoàn 3

Cốt bổ hoàn

Củng đê hoàn

Củng đê thang gia giảm

Cửu tử hoàn

Cửu tử hồi xuân thang

Diên thọ đơn

Diệu hương tán

Dục tỳ cố thận địa hoàng

Đại hoàn đơn

Đại tạo hoàn

Đại thỏ ty tử hoàn

Đậu khấu ẩm

Đậu phụ hoàn

Địa hoàng ẩm

Địa hoàng hoàn

Địa hoàng hoàn 2

Địa hoàng hoàn 3

Địa hoàng hoàn 4

Địa hoàng hoàn gia giảm

Địa tiên hoàn

Đô khí hoàn

Đỗ trọng hoàn

Đỗ trọng hoàn 2

Đỗ trọng hoàn 3

Đỗ trọng tán

Đỗ trọng tán 2

Đương quy địa hoàng ẩm

Gia cửu tử hoàn

Hải lộc tán

Hắc tích đơn

Hậu phác hoàn

Hoàn thiếu đơn

Hoàn thiếu đơn 2

Hoàn thiếu hoàn

Hoàng kỳ hoàn

Hoàng kỳ hoàn 2

Hoàng kỳ hoàn 3

Hoàng kỳ hoàn 4

Hoàng kỳ hoàn 5

Hoàng kỳ hoàn 6

Hoàng kỳ tán

Hoàng kỳ tán 2

Hồ lô ba hoàn

Hồ lô ba hoàn 2

Hồ tiềm hoàn

Hồi hương hoàn

Hương nhung hoàn

Hữu quy ẩm

Ích chí thang

Ích thận tán

Ích tinh tráng dương hoàn gia vị

Khước lão thung dung hoàn

Kiên cố hoàn

Kim tỏa chính nguyên đơn

Kim tỏa chính nguyên đơn 2

Kim tỏa cố tinh hoàn

Kim tỏa hoàn

Kinh tâm lục dương thận thang

Lãng đãng tử hoàn

Lập an hoàn

Liên thực hoàn

Linh trú đơn

Long cốt hoàn

Long cốt hoàn 2

Long cốt thang

Lộc giác giao hoàn

Lộc giác giao hoàn 2

Lộc giác giao tiễn hoàn

Lộc nhung bổ sáp hoàn

Lộc nhung hoàn

Lưu hoàng hoàn

Lưu hoàng hoàn 2

Lưu hoàng tán

Ly chu đơn

Mẫu lệ hoàn

Mẫu lệ hoàn 2

Mẫu lệ hoàn 3

Mẫu lệ hoàn 4

Mẫu lệ hoàn 5

Mộc hương hoàn

Mộc hương thang

Mộc qua hoàn

Ngọc chân hoàn

Ngũ thạch hoàng kỳ hoàn

Ngũ tinh hoàn

Ngũ tử hoàn

Ngũ tử diễn tông hoàn

Ngũ vị tử hoàn

Ngũ vị tử hoàn 2

Ngũ vị tử hoàn 3

Ngũ vị tử hoàn 4

Ngũ vị tử thang

Ngưu tất hoàn

Ngưu tất tiễn hoàn

Nhân sâm bổ thận hoàn

Nhị chí hoàn

Nhị khí đơn

Nhục thung dung hoàn

Nhục thung dung hoàn 2

Nhục thung dung hoàn 3

Nhục thung dung hoàn 4

Nhục thung dung hoàn 5

Nhục thung dung hoàn 6

Nhục thung dung hoàn 7

Nhục thung dung hoàn 8

Nhục thung dung hoàn 9

Nhục thung dung ngưu tất hoàn

Nhục thung dung tán

Nhục thung dung tán 2

Noãn thận hoàn

Noãn thận tạng phương

Nội bổ hoàn

Nội cố hoàn 2

Nội cố hoàn 3

Nội cố hoàn 4

Nội cố hoàn gia giảm

Oát nạp tễ hoàn

Oát nạp tễ hoàn 2

Oát nạp tễ hoàn 3

Oát nạp tễ hoàn 4

Ô đầu hoàn

Ô đầu tiễn hoàn

Ôn bổ dược

Ôn thận tán

Ôn tủy thang

Phá cố chỉ hoàn

Phụ quế bát vị hoàn

Phụ quế địa hoàng thang gia ích trí tang phiêu diêu bổ cốt chỉ

Phụ truật trang

Phụ tử hoàn

Phụ tử hoàn 2

Phụ tử hoàn 3

Phụ tử hoàn 4

Phụ tử mộc qua hoàn

Phụ tử xích thạch chi hoàn

Phục linh nhung diêm

Phúc bồn tử hoàn

Phúc bồn tử hoàn 2

Phúc bồn tử hoàn 3

Sâm phụ thang

Song bổ hoàn

Sơn dược hoàn

Sơn thù du hoàn

Sơn vu hoàn

Súc tuyền hoàn

Tả quy ẩm

Tả quy hoàn

Tam dương đơn

Tam kiến đơn

Tam kiến thang

Tam thận hoàn

Tang phiêu tiêu tán

Tang phiêu tiêu tán 2

Tang phiêu tiêu tán 3

Tang phiêu tiêu tán 4

Tang phiêu tiêu tán 5

Tang phiêu tiêu tán gia giảm

Tẩu mã hồi hương hoàn

Tế sinh thận khí hoàn

Thạch chung nhũ hoàn

Thạch chung nhũ hoàn 2

Thạch học ẩm

Thạch hộc hoàn

Thạch hộc hoàn 2

Thạch hộc hoàn 3

Thạch hộc hoàn 4

Thạch hộc hoàn 5

Thạch hộc hoàn 6

Thạch hộc tán

Thạch hộc tán 2

Thạch hộc tán 3

Thạch hộc thang

Thạch khắc an thận hoàn

Thạch lưu hoàng hoàn

Thạch xương bồ hoàn

Thanh ly cố tinh hoàn

Thanh nga hoàn

Thập bổ hoàn

Thập bổ hoàn 2

Thập bổ hoàn 3

Thập bổ hoàn 4

Thập tinh hoàn

Thất bảo mỹ nhiệm đơn

Thất thánh hoàn

Thiên chân đơn

Thiên hùng hoàn

Thiên hùng hoàn 2

Thiên hùng hoàn 3

Thiên hùng hoàn 4

Thiên hùng tán

Thiên hùng tán 2

Thiên hùng tán 3

Thiên tiên hoàn

Thiêu thạch tử hồi hương tán

Thiêu thận tán

Thỏ ty tử hoàn 2

Thỏ ty tử hoàn 3

Thỏ ty tử hoàn 4

Thỏ ty tử hoàn 5

Thỏ ty tử hoàn 6

Thỏ ty tử hoàn 7

Thỏ ty tử hoàn 8

Thỏ ty tử hoàn 9

Thỏ ty tử hoàn 10

Thỏ ty tử tán

Thỏ ty tử tán 2

Thù du nội tiêu hoàn

Thục can địa hoàng hoàn

Thục can địa hoàng tán

Thung dung hoàn

Thung dung hoàn 2

Thung dung độc hoạt tán

Thung dung thang

Thự dự hoàn

Thự dự hoàn 2

Thự dự hoàn 3

Thương truật hoàn

Thương truật nan danh đơn

Tiềm dục đơn

Tiêu hồng hoàn

Tiêu hồng hoàn 2

Tiêu hồng hoàn 3

Tiêu phụ hoàn

Tiêu thận hoàn

Tiểu an thận hoàn

Tiểu nhục thung dung hoàn

Tiểu thỏ ty tử hoàn

Tỏa dương cố tinh hoàn

Tỏa dương cố tinh hoàn 2

Tỏa dương hoàn

Tỏa dương kim anh tử thang

Tỏa tinh đơn

Toan táo nhân tán

Toàn lộc hoàn

Trạch tả hoàn

Trạch tả tán

Tráng bản đơn

Tráng cân dưỡng huyết thang

Tráng dương đơn

Trầm hương hoàn

Trầm hương hoàn 2

Trầm hương lộc nhung hoàn

Trầm hương như ý hoàn

Trầm hương tán

Trầm hương thang

Trầm hương tử quế hoàn

Trị chư yêu thống phương

Trị nguyên khí hư nhược phương

Trị thận khí hư hàn phương

Trị thận khí hư tổn phương

Trợ dương hoàn

Tục mệnh hoàn

Tuyết phấn hoàn

Tứ bội hoàn

Tứ hùng hoàn

Tứ nghịch thang

Tứ thánh hoàn

Từ thạch hoàn

Từ thạch hoàn 2

Từ thạch hoàn 3

Từ thạch hoàn 4

Từ thạch hoàn 5

Từ thạch lục vị thang

Từ thạch tán

Từ thạch tán 2

Từ thạch thang

Tử kim hoàn

Tước phụ hoàn

Tước phụ hoàn 2

Tỳ giải hoàn

Vạn an hoàn

Vạn linh hoàn

Vệ chân thang

Xạ hương lộc nhung hoàn

Xuyên tiêu hoàn

Xạ nhung tục đoạn tán

Những bài thuốc rượu bổ thận tráng dương

5+ Bài Thuốc Đông Y Bổ Thận Tráng Dương

Các bài thuốc bổ thận tráng dương đông y đang là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều cánh mày râu.. Không chỉ an toàn, lành tính mà những bài thuốc này còn mang lại hiệu quả lâu dài, giúp phái mạnh tăng cường sinh lực, lấy lại phong độ trong những “cuộc yêu”.

Công dụng của thuốc đông y bổ thận tráng dương

Ngoài ra các bài thuốc này còn giúp cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa quá trình lão hóa và làm chậm quá trình mãn dục của phái mạnh.

Nguyên tắc bổ thận tráng dương theo đông y

Đông y chỉ ra rằng thận tàng tinh, tinh hóa thành khí rồi phân tán toàn bộ cơ thể, để nuôi dưỡng và thúc đẩy quá trình hoạt động của thận và các cơ quan nội tạng khác. Thận tinh và thận khí tạo thành 1 vòng tuần hoàn nối tiếp và liên tục. 2 yếu tố cùng tồn tại và chuyển hóa lẫn nhau và là gốc của mọi hoạt động sinh lý.

Thông thường tinh khí được trữ trong thận giúp thận hoạt động tốt các chức năng của nó, cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Từ đó mà đời sống tình dục thăng hoa. Thận hư là lúc tinh khí ở thận bị thiếu hụt từ đó dẫn đến các triệu chứng giảm ham muốn, , rối loạn cương dương, tinh trùng yếu, đau mỏi lưng gối,…

Giới thiệu 5 bài thuốc đông y giúp bổ thận tráng dương

Đây là bài thuốc đông y bổ thận vận dụng hoàn hảo nguyên tắc thiếu gì bổ nấy. Bài thuốc là sự phối trộn hài hòa giữa 3 vị thuốc bổ và 3 vị tà có tác dụng tư bổ can thận. Lục vị địa hoàng hoàn được voi là bài thuốc đông y bổ thận âm, giúp hỏa bốc và chữa can thận âm hư.

Cũng có nguồn gốc từ bài thuốc lục địa vị hoàng hoàn nhưng bài thuốc đông y bổ thận tráng dương này có thêm 2 vị thuốc nữa là câu kỷ tử và cúc hoa. Công dụng của bài thuốc là tư bổ can thận. Cụ thể nó giúp giảm các triệu chứng lưng gối đau mỏi, làm sáng mắt tăng thị lực.

Thuốc đông y bổ thận hoàn kỷ tử có tác dụng bổ thận, can, nhuận phế và dưỡng huyết minh mục, tăng cường chức năng sinh lý nam. Thông thường bài thuốc này dùng để điều trị can thận âm suy, di tinh, hoa mắt chóng mặt, vô tinh,…

Bài thuốc đông y bổ thận dương dâm dương hoắc là bài thuốc được rất nhiều người lựa chọn sử dụng, có tác dụng bổ thận, can và trợ dương. Dâm dương hoắc thường được sử dụng để chữa bệnh liệt dương, tay chân tê dại và lưng gối đau mỏi.

Tất cả nguyên liệu đem ngâm với rượu trắng và dùng hàng ngày giúp điều trị rối loạn dương cương, liệt dương, yếu sinh lý rất hiệu quả.

Tất cả các vị thuốc trên đem tán thành bột mịn sau đó trộn với mật ong hòa thành viên hoàn nhỏ bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 12 – 20gr với nước ấm hoặc nước muối loãng. Bài thuốc này có tác dụng chữa vô sinh ở nữ giới, tình dục không mặn nồng.

Lưu ý khi sử dụng bài thuốc bổ thận tráng dương đông y

Theo đông y các bài thuốc bổ thận trên thường hoạt động với nguyên tắc thiếu gì bổ nấy. Tuy nhiên trong quá trình dùng thuốc người bệnh cần lưu ý bồi bổ đúng chỗ, đặc biệt phải đảm bảo cân bằng âm dương trong cơ thể.

Nếu cơ thể bị âm hư thì bổ âm, dương hư thì bổ dương. Làm như vậy thì cơ thể mới trở về trạng thái cân bằng, khỏe mạnh và vận động linh hoạt. Từ đó hệ sinh dục mới có thể tự hồi phục chức năng, cải thiện chứng suy giảm chức năng sinh lý, cường dương và giúp quý ông lấy lại phong độ trong chuyện phòng the.

Thuốc đông y bổ thận có nguồn gốc tự nhiên nên thời gian điều trị dài do đó người bệnh cần kiên trì sử dụng thuốc mới mang lại hiệu quả tích cực và lâu dài.

Tìm hiểu thêm:

Các Bài Thuốc Ngâm Rượu Bổ Thận Tráng Dương

Sử dụng rượu thuốc bổ thận tráng dương sao cho đúng

Thận hư là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, khiến nam giới suy giảm ham muốn tình dục và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Khi gặp những trục trặc trong chuyện “gối chăn” thường tìm đến các bài thuốc hay các loại rượu ngâm dân gian để giúp bổ thận tráng dương và tăng cường sinh lực.

Những loại rượu này được ngâm từ các loại thảo dược, các vị thuốc trong tự nhiên không chỉ mang lại hiệu quả và tác dụng cao mà còn an toàn cho sức khỏe. Với những nam giới bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi, giảm ham muốn, rối loạn cương dương… tốt nhất nên sử dụng rượu bổ thận tráng dương để lấy lại phong độ.

Các bài thuốc ngâm rượu bổ thận tráng dương sẽ mang lại hiệu quả cao khi chúng ta sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Tuy nhiên, không phải cứ tốt là uống thật nhiều vì như vậy nó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, khi sử dụng các bài thuốc dân gian mọi người nên chú ý những điều sau:

Mặc dù các bài rượu thuốc tốt cho cơ thể nhưng không nên tự ý sử dụng, tốt nhất nên đến những Phòng khám Y học Cổ truyền để được thăm khám.

Những loại rượu thuốc phải dùng đúng cách, đúng liều lượng tuyệt đối không nên lạm dụng.

Đừng ỷ y vào các loại rượu này bởi nếu chỉ uống mà không rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt điều độ thì cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Các bệnh nhân mắc các bệnh nguy hiểm tốt nhất nên đến thăm khám để được bác sĩ đưa ra lời khuyên và chỉ định phương thuốc phù hợp nhất.

Các bài thuốc ngâm rượu bổ thận tráng dương

Những loại rượu thuốc giúp nam giới cải thiện phong độ, duy trì sinh lực đã có từ rất lâu và được truyền lại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại rượu giả hoặc các vị thuốc giả. Cho nên, người bệnh cần đến những cơ sở uy tín để bốc thuốc nhằm đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Các bác sĩ chuyên khoa tại Y học Cổ truyền Sài Gòn đã nghiên cứu và kiểm nghiệm hiệu quả của một số bài thuốc ngâm rượu sau mà nam giới có thể sử dụng để bổ thận tráng dương.

Rượu dâm dương hoắc

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 lít rượu trắng, 100g mật ong, 60g dâm dương hoắc, 9 quả đại táo và 30g phục linh. Cho dâm dương hoắc, đại táo và phục linh đem hấp chín và sau đó cho rượu cùng mật ong vào ngâm. Thời gian ngâm ủ khoảng 1 tháng có thể đem ra sử dụng. Nam giới nên sử dụng theo liều lượng nhất định, mỗi lần chỉ nên uống 15ml và 3 lần/ngày. Sử dụng liên tiếp trong 3 tháng sẽ giúp bổ thận, tăng cường sinh lực và sức khỏe.

Rượu hẹ

Các nguyên liệu sẽ sử dụng để ngâm rượu là 30g lá hẹ, câu kỳ tử, sa sàng tử, thỏ ty tử mỗi vị 10g. Dùng tất cả các nguyên liệu trên cho vào nước đun sôi và lấy nước uống mỗi ngày 2 lần. Nam giới hãy sử dụng liên tục 7 ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và tráng dương hơn rất nhiều.

Rượu tắc kè

Rượu cá ngựa

Cá ngựa trắng đã được phơi khô sẽ đem tán nhuyễn thành bột, không ngâm vào rượu mà khi nào cần uống sẽ lấy khoảng 5g bột cá ngựa chiêu với rượu để dùng. Trong y học Trung Hoa rượu cá ngựa rất tốt trong việc tăng sinh lực cho nam giới, bổ thận và cực kỳ tốt.

Rượu ba kích

Ba kích là một trong những vị thuốc được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc ngâm rượu dùng cho nam giới. Ba kích giúp tăng cường sức dẻo dai, cải thiện hoạt động tình dục, tăng cường thể lực rất tốt.

Bài thuốc này bao gồm: ba kích, đương quy, thạch hộc, hạt tiêu, ngưu tất, sinh khương, khương hoạt. Nghiền nát tất cả các loại thảo dược trên rồi cho vào trong hủ thủy tinh, cho thêm 2 lít rượu vào và ngâm trong 7 ngày. Sau đó mỗi ngày sẽ sử dụng 3 lần với liều lượng từ 15 – 20ml.

Những Suy Nghĩ Sai Lầm Về “Bổ Thận Tráng Dương”

Nhiều người có suy nghĩ sai lầm về khái niệm “bổ thận tráng dương” và cứ nghĩ uống càng nhiều càng… bổ mà không hề biết đến những nguyên tắc khi sử dụng. Chính điều này đã khiến nhiều quý ông sau khi dùng các bài thuốc bổ thận tráng dương truyền miệng bỗng dưng bị… liệt dương.

Bổ thận tráng dương là gì?

Bổ thận tráng dương là khái niệm chỉ việc bồi bổ thận nhằm tăng cường sức mạnh của nam giới (dương là biểu hiện cho khí chất và sức mạnh của nam giới).

Do vậy, rất nhiều quý ông có vấn đề về thận đã tìm đến những bài thuốc này với hy vọng nâng cao sức khỏe của thận và sung mãn hơn trong chuyện chăn gối. Thậm chí, nhiều người không gặp vấn đề gì về “bản lĩnh đàn ông” nhưng nghe những lời lan truyền về sức mạnh thần kỳ của các bài thuốc này nên cũng đã tìm mua và sử dụng với mong muốn trở thành “người hùng” trong mắt người tình.

Tuy nhiên, rất nhiều chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ việc quý ông tự ý dùng các loại thuốc được gắn mác “bổ thận tráng dương” được bán trôi nổi trên thị trường.

Các bài thuốc bổ thận tráng dương là thứ luôn được quý ông tìm kiếm

Những suy nghĩ sai lầm về “bổ thận tráng dương”

Trên thực tế, đã có khá nhiều lầm tưởng của quý ông dành cho thuốc “bổ thận tráng dương” như:

Bổ thận tráng dương là tăng​ cường sinh lý

Nhiều người cho rằng khái niệm bổ thận tráng dương tức là tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, quan điểm này không đúng. Cho đến nay, y học hiện đại chưa có nghiên cứu nào chứng minh quan điểm trên mà chỉ đang dừng ở mức suy đoán.

Thực tế, bổ thận chỉ là một phần nhỏ của tráng dương, tăng cường sinh lý. Chúng không thể gộp chung thành một khái niệm. Muốn tăng cường sinh lý đúng nghĩa, cần phải xuất phát từ yếu tố tạo nên bản lĩnh đàn ông đã được minh chứng là Testosterone, chứ không phải chỉ bổ thận tráng dương đơn thuần.

‘Bất lực’ đồn​g nghĩa với thận hư

Nhiều quý ông có suy nghĩ rằng việc bị rối loạn chức năng sinh lý (sinh dục) như giảm ham muốn, rối loạn cương dương đồng nghĩa với tình trạng “thận hư”.

Theo quan niệm đông y, thận là ‘tàng tinh chi phủ’, chủ sinh trưởng và sinh dục. Thận khí suy yếu có thể làm khả năng sinh dục suy thoái theo. Tuy nhiên, không phải tất cả các vấn đề về sinh lý đều do thận hư gây ra.

Ở nhiều quý ông, mặc dù thận và chức năng thận vẫn bình thường nhưng họ vẫn gặp các vấn đề trở ngại trong chuyện sinh hoạt vợ chồng như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương (cương không đủ cứng, cương không đủ lâu hoặc thậm chí là không thể cương).

Dưới góc độ của khoa học hiện đại, các nhà khoa học đã phát hiện ra nguyên nhân sâu xa và quan trọng nhất của tình trạng yếu sinh lý ở nam giới (Rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn, giảm khả năng có con) là do giảm hormone sinh dục nam Testosterone.

Từ sau 30 tuổi, nồng độ Testosterone ở cơ thể nam giới bắt đầu giảm và từ 40 tuổi trở đi thì bắt đầu bước vào giai đoạn mãn dục với các biểu hiện suy giảm chức năng tình dục cũng như sự đi xuống của sức khỏe toàn thân.

Stress căng thẳng cũng là một nguyên nhân gây giảm ham muốn tình dục

“Thận hư” có ng​hĩa là bị bệnh thận?

Thận hư là cách nói trong Đông y, về cơ bản là căn cứ triệu chứng của bệnh nhân, thông qua tứ chẩn, gồm: vọng (xem), văn (nghe), vấn (hỏi), thiết (sờ, nắn). Việc này cần thầy thuốc Đông y có kinh nghiệm lâm sàng phân tích, phán đoán toàn diện.

Còn bệnh thận trên quan điểm của tây y chính là những bệnh lý thực thể của thận như viêm thận, sỏi thận, lao thận, u thận, suy thận…. Do đó, khi nói “thận hư” thì không có nghĩa là bị bệnh thận mà chỉ là một chứng trong Đông y. Còn khi được chẩn đoán là “suy thận” “sỏi thận”… thì chắc chắn là đã mắc bệnh lý thận. Do vậy, nếu một quý ông bị chẩn đoán bệnh thận (tây y) nhưng lại đi dùng các bài thuốc bổ thận tráng dương (đông y) thì là sai nguyên tắc, coi chừng lợi bất cập hại.

Bài thuốc bổ thận tráng dương là dùng cho mọi đối​ tượng

Sách Đông y cổ có ghi, “Hư thì bổ, thực thì tả” – hư ở đây là để chỉ tình trạng suy nhược của cơ thể, sức đề kháng giảm sút. Tuy nhiên trong Đông y không có khái niệm “hư’ chung chung mà tùy theo các mặt âm dương, khí huyết mà phân biệt ra nhiều loại “hư” khác nhau. Có người thận âm hư, có người thận dương hư, cũng có người bị khí hư, huyết hư, can tỳ hư… Các bài thuốc Đông y vốn dựa trên nguyên tắc về cân bằng âm dương. Cho nên, sẽ không có một bài thuốc chung cho “thận hư” mà thầy thuốc sẽ căn cứ vào các trường hợp cụ thể dương hư hay âm hư để bốc thuốc.

Trong khi đó, có thể nói, hầu hết các sản phẩm bổ thận tráng dương trên thị trường mà các quý ông đang dùng đều chỉ chú trọng đến việc “bổ thận tráng dương”. Như vậy nếu người bị thận âm hư dùng chẳng khác gì lợi bất cập hại, chữa lợn lành thành lợn què. Lạm dụng tùy ý các thuốc bổ thận tráng dương không chỉ dẫn đến liệt dương, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương mà còn gây suy thận cấp.

Hậu quả của việc lạm dụng thuốc bổ thận tráng dương

Từ việc suy nghĩ sai lầm về khái niệm bổ thận tráng dương, cho rằng đây là thần dược cho mọi quý ông nên nhiều người đã sử dụng các bài thuốc này mà không quan tâm đến hiện trạng sức khỏe bản thân. Có nhiều người lại lạm dụng bằng cách sử dụng quá liều lượng. Tình trạng này đã dẫn đến những tác dụng đi ngược lại với mục đích ban đầu, nhiều quý ông, không những không mạnh hơn mà lại yếu đi hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe sinh lý, thậm chí bị liệt dương.

Theo chia sẻ của các bác sĩ tại khoa nam học của một số bệnh viện, ngày càng có nhiều quý ông nhập viện vì hậu quả của việc dùng quá nhiều các sản phẩm bổ thận tráng dương. Một số người bị các triệu chứng như người bốc hỏa, lở loét, táo bón do người thuộc dạng nhiệt (nóng trong) mà lại dùng thêm các bài thuốc bổ dương khiến cơ thể càng tăng nhiệt. Trầm trọng hơn khi không ít quý ông sử dụng các sản phẩm cường dương không rõ nguồn gốc, kết hợp với việc uống chung với rượu trong một thời gian dài gây tăng men gan và suy thận. Do vậy, việc có nên sử dụng các bài thuốc bổ thận tráng dương hay không, nếu có thì dùng sản phẩm nào và liều lượng ra sao các quý ông cần thận trọng và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

La Hà

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Bài Thuốc Bổ Thận Tráng Dương trên website Sdbd.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!